Humanisme

Humanismen!
Humanist

Siden oplysningstiden har den moderne selvbevidsthed haft den humanistiske toleranceideal, sammen med den videnskabelige kundskabsideal. Det er de to grundlæggende idealiteter som er flertallets ideal. Det betyder at bibelsk kristendom ikke passer ind i det moderne ideal. Den menes at være intolerant og uvidende fundamentalisme.

Derfor er der kommet en stor blokering i det moderne menneske, som gør det svært for det at tage imod evangeliet i kristendommen. Det er et intellektuelt problem.

Vi både ser og hører det i de offentlige debatter. Bibelsk kristendom er ladet med negative associationer.

Det er dog sådan at en hver tro og overbevisning bygger på et bestemt fundament. Tro og overbevisning følges ad, og giver en selvindlysende klarhed over grundsætningerne.

Problemet med tro er for det moderne menneske, at det ikke kan bevises. Det moderne menneske har for den største del valgt at tro på videnskaben, derfor at den kan bevises.

Uanset hvad så har den videnskabelige kundskabsideal også et fundament som bygger på overbevisning og tro.

Ethvert menneskeligt livssyn bygger på et fundament. Når vi bygger på et fundament, er vi vel fundamentalister i ordets virkelige betydning. Ethvert ordnet tankesystem hviler på et fundament af forudsætninger, som det ifølge tænkningens og logikkens love er en del af.

Jesus er vejen, sandheden og livet

Kristen livssyns grundlagte fundament er dobbelt. Troen bygger på Jesus Kristus og fundamentets grundlag finder du i Bibelen.

Bibelen er den kristne tros forudsætningsgrundlag. Det står i modsætning til det meste af det der kaldes livssyn i dag. En kristen har gjort sig klart bevidst, at han stå på et sikkert fundament. Dette er helt selvlysende for den kristne kirke op gennem alle tider. Det gør kristendom til fundamentalisme. Det er vel positivt.

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog