Forrige uge

Fundamentalisme!

Fundamentalisme

Begrebet fundamentalisme har de seneste år blevet et stående udtryk; når det gælder at beskrive forskellige konservative religiøse retninger.

Jeg vil gerne her forklare lidt om dette begreb fundamentalisme, ud fra en anden vinkel end den nuværende.

Jeg vil give en lidt mere historisk forklaring, som måske kan give os en helt anden holdning.  Det kunne måske også give os en mere korrekt opfattelse af ordet, og betydningen af fundamentalisme.

I vore dage er begrebet fundamentalisme blevet et fy ord. En fundamentalist menes at være intolerant, fordomsfuld og fanatisk.

Fundamentalisme strækker sig over mange områder; men jeg vil nøjes med at bevæge mig ind på den kristne tradition.

Fundament

Historisk set er fundamentalisme noget positivt. Det handler nemlig om kirkestrukturen 1910-15 i tiden omkring Første Verdenskrig. Fundamentalisme betød på den tid: De grundlæggende sandheder  klassisk kristen tro hviler på. Troen på Bibelen som Guds Ord. – Treenighedslæren. – Læren om evangeliet osv.

Alle kirkesamfund havde et fælles grundlag og de fik betegnelsen fundamentalister.

I 20er blev det anderledes. Da blev naturfags undervisningen med abe processen i Darwins lære om arternes oprindelse og udvikling, en protest bevægelse mod klassisk kristendom. Nu blev fundamentalisterne betragtet som konservative fanatikere. Mange kristne blev fuldstændig afklædte og latterliggjorte fordi de manglede kundskab om det de kæmpede imod. Der var blandt andet en Senator med navnet W.D.Bryan som i den grad blev gjort til grin. Han døde til sidst af et hjerteslag på grund af en retssag imod ham. Alt i retssagen blev fremlagt af medierne, som en sag der handlede om videnskab og fremskridt. Den klassiske kristendom blev fremstillet som uvidenhed og overtro.

Resultatet af dette blev at ordet fundamentalist mistede sin tidligere respektable klang. Nu blev ordet ensbetydende med fordomsfuld uvidenhed, middelalderlig overtro, intolerance og selvretfærdighed.

Islam

I dag har ordet fundamentalisme den samme negative klang og forbindes ikke kun med konservativ kristendom; men også med islam.

Vor tid handler om humanisme. Det fortsætter vi med næste uge.

Retfærdighedens kongedømme

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review