Udsagn om samme sag

Udsagn om samme sag!

Jesus er klippen

Udsagnet læser vi i Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 18: ”Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.”

Dette vers betyder at den evige formidler mellem Gud og mennesket er Sønnen.

I Det Nye Testamente møder vi Ham som menneske kommet i kødet. I begge Testamenter er det samme treenige Gud, som åbenbarer sig til dom og frelse.

Forskellen mellem dem ligger i at Det Gamle Testamente forkynder løftet. Det Nye Testamente forkynder opfyldelsen.

Det Nye Testamente vil uden Det Gamle Testamente være meningsløst og tomt, som et hus uden grundvold. Det Gamle Testamente uden Det Nye Testamente vil være som en grundvold uden hus på. Et vidnesbyrd om en ufuldendt frelses gerning.

Ordene: Det er fuldbragt ville ikke være til nogen trøst eller frelse til nogen synder som helst.

Det ene Testamente vil ikke kunne blive forstået på den rigtige måde uden det andet.

Augustin sagde: Det Nye Testamente ligger skjult i Det Gamle Testamente og Det Gamle Testamente er åbenbaret i Det Nye Testamente.

 

 

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review