Enheden mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente!

Enhed mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente!

Bibelens bøger og breve

Enheden mellem Det Gamle og Det Nye Testamente kommer særligt til udtryk i det hellige og usigelige Guds navn, som Jesus bærer.

Den brændende tornebusk

Vi læser ligeledes om Israels Guds navn. Gud åbenbarer det for Moses ved tornebusken.

  1. Mosebog kapitel 3 vers 14: ” Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.«”

Dette navn ”Jeg Er”, skrevet på hebræisk JHWH. Ingen rigtigt ved hvordan det udtales, for det blev aldrig nævnt af fromme jøder når de læste Skriften. I stedet for at udtale navnet sattes et andet ord ind i stedet som oversættes med ”Herren.”

Den grundlæggende bekendelse i Det Nye Testamente er ligeledes Herren. Jesus bærer dette navn.

Engel

Navnet blev brugt allerede da englen omtalte hvad der var sket til hyrderne på marken.

Lukas Evangeliet kapitel 2 vers 11: ”I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.” 

Den samme bekendelse kan vi læse i Filipperbrevet kapitel 2 vers 1: ”og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.”

Jesus er identisk med den Gud som åbenbarer sig i Det Gamle Testamente.

Det er den samme Gud som taler til Moses ved tornebusken, ligeledes er det den samme Gud som kalder Abraham ud fra Ur i Kaldæa og det er den samme Gud som fører Israel ud af Egypten.

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review