Enheden mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente!

Enheden mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente!

 

Israels trosbekendelse

Her er der to faktorer som i væsentlig grad kan siges at være fundamentet for enheden mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

  1. Menneskesynet.
  2. Herren er en.

Forrige uge bearbejdede vi det første punkt: Menneskesynet.

I denne uge handler det om det andet punkt: Herren er en.

Herren er en, er som vi ved det fra 5. Mosebog kapitel 6 en del af Israels trosbekendelse. Dette gentages med en bestemt nøjagtighed i Det Nye Testamente.

Hebr. 13:8

Hebræerbrevet kapitel 13 vers 8: ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.”

Gud Herren er ikke en Gud som forandrer sig eller udvikler sig. – Det betyder at den Gud vi læser om i Det Gamle Testamente er den samme Gud som vi læser om i Det Nye Testamente.

Guds hellighed er den samme i begge Testamenter, ligeledes Guds kærlighed.

Abraham

Den gamle pagts fromme blev frelste ved tro, ligesom vi gør det. Vores fælles trosfader er Abraham,

Du kan læse Hebræerbrevet kapitel 11 om de gamle troskæmper.

Romerbrevet kapitel 3 vers 30: så sandt som Gud er én og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne retfærdig ved den samme tro.”

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review