Enheden mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente!

Enheden mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente!

 

Gud taler

Her er der to faktorer som i væsentlig grad kan siges at være fundamentet for enheden mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

  1. Menneskesynet.
  2. Herren er en.

Menneskesynet bærer også med sig historiesynet. Prædikerens Bog kapitel 1 vers 9: ”Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er intet nyt under solen.”

Gud er menneskets skaber

Sigrid Undset norsk forfatter har sagt: Menneskets hjerte forandrer sig ikke alle dets levedage på jorden. Denne udtalelse bekræfter rigtigheden i at menneskeheden efter syndefaldet væsentligt er sig selv lig, på godt og ondt. De kræfter der rørte sig i menneskesindet på Moses eller Davids tid er de samme som rører sig hos os i dag. Vi slider med de samme synder, som de sled med. Der foregår ingen udvikling eller ændring af menneskets væsen i løbet af historiens gang, som gør at det moderne menneske har en natur som er forskellig fra dem som levede før os. Det eneste som ændrer sig i historien, er de kulisser som historiens drama udspilles i. Det vi kalder udvikling, er ikke andet end et skifte af disse kulisser.

Det betyder at de sandheder som udgik fra profetens mund for 3000 år siden, var gyldige også på Jesu tid, og ligeledes i vores tid. Budskabet er ikke tidsbestemt, sådan at når tiden ændrer sig, så mister budskabet sin aktualitet, så at vi af den grund skulle blive nødt til at indtage nye sandheder, fordi de gamle sandheder var forældede.

Profeternes røst

 

Det er derfor at historien og Abraham, Moses eller David kan tale til os også i dag. Vi lever under de samme vilkår som dem.

Jakobs Brev kapitel 5 vers 17: Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder;” 

Hebræerbrevet kapitel 12 vers 1: ”Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os,

Vore forfædre er vore forbilleder og læremestre på troen vej og i troens strid.

Endnu en WordPress-blog