Nye Testamente er formet og præget af Det Gamle Testamente!

 

Nye Testamente er formet og præget af Det Gamle Testamente!
Bibelen

Her behandler vi det sidste punkt af tre, som har foregået i de forrige to artikler under: Ugens ord.

Overskriften er punktet det drejer sig om. Forholdet mellem Det Gamle Testamente, og Det Nye Testamente, giver sig udtryk i Det Nye Testamente, ved at det på enhver måde er præget af Det Gamle Testamente.

Forskning viser at den vigtigste baggrund for Det Nye Testamentes sprog og begreber ligger i Det Nye Testamente. – Faktisk er der dækning for at hævde, at der ikke findes et eneste ord eller centralbegreb i Det Nye Testamente, som ikke henter sit indhold og betydnings fylde, først og fremmest fra Det Gamle Testamente.

Gud

Dermed bliver det altså sådan, at det ikke bare er præget af Det Gamle Testamentes citater; men at det går langt dybere, og er langt mere omfattende end som så. Tankegang, ord, sprogføring, guds billede. Alt sammen, du kan nævne, er indbagt i Det Nye Testamente, og er selve fundamentet for alt som forkyndes der.

Endnu en WordPress-blog