Forholdet mellem forberedelse og fuldbyrdelse!

Forholdet mellem forberedelse og fuldbyrdelse!

 

Forrige uge handlede det om løfte og opfyldelse, som er Jesus først og sidst. Overskriften her handler om næste punkt, nemlig forberedelse og fuldbyrdelse. – Nu handler det om frelses historien.

Guds frelses åbenbaring udfolder sig gradvis, og da bliver det klart for os at Det Gamle Testamente ville være et slag i luften uden Det Nye Testamente. Selve målet i Det Gamle Testamente ligger i den frelse som skal fuldbyrdes når tiden kommer; altså er Det Gamle Testamente en forberedelse til Det Nye Testamente som fuldbyrder Guds frelses plan gennem Jesus.

Israels folk og nation eksisterer ikke for sin egen skyld; men udgør en historisk faktisk ramme som Gud selv har dannet med tanke på Messias´ komme.

Johannes Evangeliet kapitel 4 vers 22: I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne.

Dette indebærer at alle begivenheder og institutter som står beskrevet i Det Gamle Testamente, hver på sin måde er lænket til fremtiden, sigter mod og forbereder Messias og Frelserens komme. Dette gælder helt uafhængig af om Israel som folk er lydige mod Gud, eller de er troløse og vender Ham ryggen. Gud forbereder Messias´ komme uanset, for det har han bestemt.

Messias´komme

I begyndelsen af Det Nye Testamente fremstår en mand som virkelig forbereder Messias´ komme. Han hedder Johannes Døberen. – og han fuldbyrder det med sine egne ord i Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 29-31: ”Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.  Det er om ham, jeg har sagt: Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand.«”

Johannes Døber

Johannes Døberens kald var ganske enkelt at forberede Jesu komme.

Uden Johannes Døberens tjeneste havde Jesus ikke kunnet træde frem og begynde sin frelsergerning. – Det samme kan siges om Det Gamle Testamente som helhed.

Fuldbyrdelsen kommer efter forberedelsen og det sker gennem Jesus, som var blevet udpeget af Johannes Døberen.

Vi behøver Jesus

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog