Hvordan forstå forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente!

Hvordan forstå forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente!
Jesus først og sidst

Det er særligt på tre områder vi kan tale om, har en afgørende betydning, og have klart for os det sammenhæng, som er skrevet som overskrift.

  1. Løfte og opfyldelse – profeti og opfyldelse.
  2. Forberedelse og fuldbyrdelse
  3. Det Nye Testamente er formet og præget af Det Gamle Testamente.
ALFA OG OMEGA

Det første punkt fører til Jesus først og sidst. Det er et budskab om Guds store gerninger til vores frelse. Disse gerninger har Gud lovet at fuldbyrde.

Tager vi Det Gamle Testamente bort, eller fortier den, fører det til, at Det Nye Testamente i stedet for at åbenbare evangeliet om en fuldbragt frelse, bliver en ny lovbog.  Uden Det Gamle Testamente vil forkyndelsen og kristendomsforståelsen ligge på menneskenes gode gerninger og tjeneste for Gud og det fører til loviskhed.

Abraham

Det løfte Gud har givet i Det Gamle Testamente om frelse til en falden menneskehed, er både i Gamle og Nye Testamentet knyttet til Guds Pagt med Abraham.

Denne Pagt er noget Gud husker, og derfor stadfæster Han budskabet om Messias’ gerninger.

Ligeledes er Pagten med Abraham at forstå som et forbillede på Den Nye Pagt.

Den Nye Pagt er ikke blevet til som et forbillede af Sinai pagten, som er en lovpagt, og gør lovens opfyldelse til betingelse for at have del i Guds løfter og velsignelse.

Den Nye Pagt er ikke en lovpagt; men en evangeliepagt, som betingelsesløst lover liv og velsignelse til den som tager til sig løftet.

Alfa og Omega

Galaterbrevet kapitel 4 vers 21-31: ”Sig mig, I, der vil være under loven: Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner, én med trælkvinden og én med den frie kvinde.  Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte.  Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinaj, hun føder børn til trældom, og det er Hagar –  »Hagar« betegner bjerget Sinaj i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn.  Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vores moder;  der står jo skrevet:

Råb af fryd, du ufrugtbare, du, som ikke fødte!

Bryd ud i jubel, råb af glæde, du, som ikke fik veer!

For den enlige kvinde har flere børn

end den, der er gift.

 Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak.  Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter Åndens orden, sådan også nu.  Men hvad siger Skriften? »Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn.«  Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde.”

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review