Evangeliets hemmelighed!

Evangeliets hemmelighed!

 

Guds herlighed åbenbaret

Hemmeligheden ved evangeliet er altså paradoksalt nok både skjult og åbenbaret i de profetiske Skrifter, og er derfor en hemmelighed som bare kan åbenbares ved at Jesus åbenbarer det for os.

Derfor bliver forholdet mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente primært at forstå, som forholdet mellem løfte og opfyldelse.

Udtryk vi møder i Skriften (Bibelen) er: Det står skrevet, eller dette skete for at det skulle opfyldes, som skrevet står.

Disse udtryk peger på en grundlæggende sammenhæng mellem de to Testamenter, og på den fundamentale frelsesplan både historisk og åndeligt.

Det er noget der er givet til os, som ingen kan ændre.

Konklusion: Skriften (Bibelen) er derfor Guds evige gave, givet til os for at vi skulle få kendskab til Messias, og hans gerninger på den rigtige måde. De hellige Skrifter kan gøre os vise til frelse.

Lad os afslutte med et vers fra 2. Timoteus Brev kapitel 3 vers 14: Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af,”

 

 

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review