Opfylde

Guds lov – Kristi lov
Opfylde!

 

Evangeliet

Jesus opfylder Skriften (Bibelen) med sig selv. Jesus blev af farisæerne beskyldt for at ville ophæve loven. De forstod ikke at Jesus var lovens opfyldelse. Både Stefanus og Paulus mødte det samme. Jesus, forkyndte evangeliet og forkyndte dermed om sig selv. Stefanus og Paulus forkyndte evangeliet om Jesus.

Mattæusevangeliet kapitel 5 vers 17: ” Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.”

Hele Jesu livsgerning var bestemt i Det Gamle Testamente. Det havde disciplene ikke helt forstået. Når Jesus læste i Det Gamle Testamente læste Han om sig selv.

Disciplene havde ligesom jøderne i sin helhed skæl i øjnene og i hjerterne. De så intet hverken med deres egne øjne eller hjertes øjne. Det var ligesom et dække for deres øjne; men det tog Jesus bort.

Det er det der sker når Jesus åbenbares for os.

Lukasevangeliet kapitel 24 vers 45: ”Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne,”

Jesus fortsætter med at sige: Vers 46-48: ”og han sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette.”

Et budskab vi alle behøver er evangeliet

Jesus beskriver her disciplenes fremtidskald. De skal være vidner for Ham. Han siger også hvad vidnesbyrdet går ud på. De skal ikke kun være vidner til Jesu lidelse, død og opstandelse; men de skal også forkynde omvendelse og syndsforladelse. De skal forkynde at Jesus virkelig opfyldte det profetiske indhold fra Det Gamle Testamente.

Disciplenes opgave var at forkynde de to grundsandheder: 1. Der står skrevet – 2. Vi er vidner om dette at det er fuldbragt.

Maria bruger en kostbar olie.

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review