En omvej!

En omvej!

Jesus havde mange måder at åbenbare sig på efter sin død. Et sted viser Han sine disciple naglerne i sine hænder og siger: Det er mig, i andre sammenhæng kunne Han eventuel minde dem om hvad Han tidligere havde sagt i sin undervisning. Han havde jo fortalt dem om hvad der skulle ske i fremtiden, om hans død og opstandelse. Jesus havde nemlig ved tre tilfælde udførligt undervist sine disciple om sin forestående død og opstandelse. I forrige artikel handlede det om Emmaus vandrerne, og her går det anderledes til. Han åbenbarer sig ikke direkte; men går en omvej.

Bibelen

Når Herren går en omvej, og tager os med gennem Skriften i stedet for direkte åbenbaring, er det til gavn for os. Guds åbenbaringer er altid forbundet med Bibelen. Op gennem tiderne har Gud åbenbaret sit Ord for os. Det er kommet stykkevis. Begivenhederne vi taler om er fra Lukas Evangeliet kapitel 24.

Se vers 31-33: ”Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?«” “Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre forsamlet,”

Vers 39: ”Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.«”

Vers 44: ”Så sagde han til dem: »Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne.«”  

Moselov

 

Profeterne
Psalmernes Bog fra Bibelen

Alt hvad der er sagt om Jesus i Moselov, i profeterne, salmerne, og i de tre år Jesus gik iblandt sine disciple og underviste, alt som er skrevet opfyldes.

Jesus siger hermed, at Han ikke har undervist uafhængig af Skriften på nogen områder. Jesus kommer ikke med noget nyt i forhold til det som er givet os i Det Gamle Testamente. Hele Jesu værk, hele Jesu undervisning ligger gemt i Det Gamle Testamente.

For det andet beskriver Jesus forholdet mellem Skriften og sig selv ved hjælp af ordet: Opfylde.

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review