En gammal mans kallelse

Att välsigna Israel!

Vem bestämde att den gamle mannen inte kan tjäna i Guds rike?

Den äldre uppfattas som gammaldags, och som någon som inte kan hålla jämna steg med tiden. Fadersarv – Vad ska vi göra med det?

Det är helt obiblisk!

Abraham fick en kallelse när han var 75 år gammal. Det händer inte ofta, men när det händer är det för att Gud kommer att visa att ålder har ingen betydelse.

Vad Gud sade till Abraham? – Det kan vi läsa om i Första Mosebok kapitel 12 vers 1-4:

Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig.2 Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. 3 Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”

4 Abram gav sig i väg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år när han lämnade Harran.”

Vad Gud sade till Abraham.  Gå från ditt land – och ditt folk – och din fars hus.

Abraham var lydig och bryter upp. Vad är det Abraham agera på: Det är ett löfte.

Abraham kommer aldrig att se det lovade. Den vet Abraham naturligtvis inte. Han valde att lyda Gud.

Han vandrar omkring som en hemlös med ingenting att hålla sig till än ett ord från Gud.

Det är ett helt nakent ord Abraham bygger på. Ingen säkerhet av något slag. De flesta mänskliga löften är farliga utan säkerhet. Vi säger alltid: Jag skulle vilja ha det skrivit, annars kommer människorna fortfarande att säga att vi är dumma och lättlurade. Många lär sig också att de blir lurade. Detta har du mitt ord på säger vi; men vad betyder ett ord.

Åren försvinner för Abraham och han är redan 75 år och är gammal. Ingenting händer. Abraham ser inte det minsta tecken på att något kommer att hända. Snarare tvärtom. Människor han möter ser honom som en gammal man som har sett sina bästa dagar.

Sara var Abrahams hustru. Hon har också blivit gammal. Hon var ofruktsam. Guds löfte till Abraham var bland annat: Jag kommer att göra dig till en stor nation. – I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Är det inte ett konstigt osäkert löfte att få?

En gammal man med en gammal kvinna, och de är barnlösa. Det låter precis som rent nonsens. Abraham valde att handla och agera på ett muntligt löfte från Gud vilken naturligtvis ingen har sett.

Vad händer och hur slutar det för den gamle mannen?

Han är far till många nationer.

Vi tilber Abraham, Isak och Jakobs Gud. – Jesus var jude. – Guds plan med Israel och Guds planer med församlingen handlar om Messias (Jesus)

Guds historiska folk och församlingen Guds andliga folk blir ett.

Gamla testamentet talar om Messias och Israel (judarna).

Nya testamentet talar om Messias (Jesus) också vad som kommer att hända med Israel vid tidens ände. Profetian uppfylls. Guds plan genomförs.