Alle kan komme i krise!

Klik her

Alle kan komme i krise!

Når vi i almindelighed taler om kriser, er der mange der udtrykker det som at det kun sker for en speciel slags mennesker, som har tendenser til at løbe ind i kriser, eller også er de svage og udsatte personer. – Det er meget krænkende og ydmygende for dem der er i krise, at høre sådanne udtalelser.

Jeg tror at vi må konstatere at uvidenhed og dumme udtalelser om alt og alle aldrig forsvinder. Det hører med til livet. Ingen generation har lykkedes at opnå en tilfredsstillende fremgang hvad sådanne ting angår. Det er og bliver en illusion, at tro vi kan ændre noget som helst i en verden der i den grad, har mistet fodfæste for det fuldkomne.

Kriser og traumer er noget alle kan erfare. Det opstår ud af miljø og dårlig påvirkning fra omgivelserne. Vi bygger ikke altid sammen. Der er også nogen der river ned i stedet for at bygge op.

Hvordan skal vi bearbejde eller håndtere kriser? – Det bunder ofte i tidligere erfaring eller indstilling til livet. Disse to årsager er noget vi lærer med årene. Hele livet er vi i lære og derfor bygger vi erfaring gennem livets begivenheder. Vi kan lære eller få hjælp fra andre; men i de fleste tilfælde vil vi hellere klare tingene selv. Vi vil ikke løbe risikoen at hente hjælp hos andre, for det er et spørgsmål om fortrolighed, og i mange tilfælde bliver vi skuffede over den hjælp vi får. Den er ikke altid bygget på erfaring; men mere af uvidende mennesker som udnytter din tilstand.

I meget få tilfælde finder du en rigtig ven i nøden. Rigtige venner, håber vi på når krisen kommer; men bliver næsten altid skuffede og overgivne. Det forværrer selvfølgelig krisen, fordi det er i sådanne situationer vi behøver hinanden.

Skilsmisse, vold, overgreb, depression o.a. fører ofte til krise; fordi de truer vores tryghed.

Det er ikke altid forandring fryder. Sorg og tab, sygdom og svigt af forskellig art. Livet er ikke altid en dans på roser. Livet er ikke altid retfærdig skulle man mene med rette.

Det er enormt vigtigt med et socialt netværk i sådanne tider. Mange kriseramte har taget den beslutning som er altafgørende for deres fremtid. Nu vil jeg ud af denne nedbrydende, livstærende og håbløse tilstand. De siger til sig selv: OK, situationen ser sådan her ud; men hvad kan jeg forandre? Jeg kan åbne op for livet, tale med mine omgivelser, søge op mod overfladen, og finde ind i fællesskaber, som opbygger og løfter dig ind i livets mening. Det skaber forandring og giver dig nye ben at stå på. Det må tage den tid det tager, bedre langsomt og sikker; end hurtig og usikker.

Klik  på billedet