Hvad er selvrealisering?

Hvad er selvrealisering?

Selvrealisering er både positivt og negativt. Selvrealisering fremhæver mig og med et stort ego kan det sætte alle andre ud af spillet. En naturlig selvrealisering er at jeg på en ydmyg måde bruger mine talenter, ikke bare til egennytte; men til glæde for samfundet og mine medmennesker. I kirken er det helt OK at bruge sine talenter. Det er forkert at begrave sin talenter. Mindreværd kommer af at udslette sig selv. Det er helt forkert. Jeg skal bruge mine talenter for at kunne udvikle dem. Selvrealisering bliver forkert hvis jeg ikke samarbejder med andre. Jeg skal udvikle mig, selvfølgelig; men det skal alle andre også. Det er vigtigt at have respekt for andre og at kunne samarbejde. En musiker vil gerne spille i sympfoni orkester. Det er det største bevis på at det er nødvendigt med et samspil.
Det handler om balance. Ingen har ret til at stoppe din udvikling af dine talenter. Du bliver måske en af de bedste. Det er helt OK; men forbliv ydmyg. Giv plads til andre. Ringeagt ikke andre. Andre som ikke når dine højder skal også være med og føle sig værdifulde og betydningsfulde. Når du er den bedste, kan du hjælpe andre med at udvikle sig. Mange bruger deres egen dygtighed til at holde andre nede. Det er noget vi lærer i erhvervslivet fordi konkurrencen er hård. – Når vi kommer ind i kirkens arbejde, er det vigtigt ikke at udkonkurrere hinanden. Her gælder samspillet og samhørigheden. Her skal der være plads til den stærke; men også til den som er på vej at udvikle sig til at blive stærk.
En anden side som er direkte destruktiv og ødelæggende både for samspillet og for egen del er urealistiske idealer som ingen/ikke engang de selv kan leve op til. At bidrage med falske selv billeder er nedbrydende både for den udøvende og omgivelserne. – Man har lov at sige fra. Personer med urealistiske idealer har brug for hjælp; men det indser de desværre ikke altid. Derfor er det svært at hjælpe dem ud af deres illusion om hvem de er.
Når Gud former os, kan det ske at vi bliver sat ned, taget væk. Vi bliver ikke forkastet; men taget væk. Vi har ikke forstået nåden, som kan løfte os op. Nåden vil at vi skal slippe noget for at få noget. – Gud ved at vi ikke er fuldkomne, så hvorfor forestille sig. Det er bedre at være sand med alle sine fejl, så at Gud kan forme mig. Jeg bør ikke være for tung, ej heller for let; men heller ikke stiv.
Når Gud begynder at forme mig, skabes noget helt nyt i mig. Det er pottemageren der skaber en ny krukke. Krukken det er mig. Her er alle min talenter i udvikling. Jeg er ydmyg, og tjener sammen med andre. Jeg har ingen trang til at udslette min bror eller søster eller bare fremhæve mig selv. Jeg bliver udrustet ikke bare med talentudvikling; men også med åndelig udrustning. Jeg vil have min bror med. Jeg vil have min søster med.
Johannes Døber var effektiv i sin tjeneste for Gud. Han sagde: Han bør vokse og jeg blive mindre. Han havde fokus på Jesus. Hans liv blev kort; men sejrrig og han var et redskab i Guds hånd. Det kostede ham livet. Hans hoved blev kappet af; men han vandt sin krone.
I den første menighed handlede det om at blive i staden indtil man bliver udrustet med kraft fra det høje. Apostlenes Gerninger kapitel 1 vers 3-4: ”
Løftet om Helligånden
”Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet – »om det har I hørt mig sige:”

Det fortsætter i følgende fra vers 5: ”Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.« Mens de nu var sammen, spurgte de ham: »Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?« Han svarede: »Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.«”

Læg mærke til at jeg har Bibelen med mig i det jeg her skriver. Det er ikke min egen teologi eller ide jeg her fremstiller.