Mod

Mod!

Mod er efterspurgt i vore dage.

Hvem tør?

Den stigende kompleksitet i ledelsesarbejdet og den dominerende nulfejls-praksis gør det vanskeligt at være modig, og derfor også mere efterspurgt fra medarbejderne.

Alle lærer vi af vore fejl; men når fejl ikke tolereres går det ud over både motivationerne og modet.

Alle har vi hørt om mennesker der har været modige. Vi siger: Den der intet vover, intet vinder.

Mod er imidlertid risikobetonet og derfor ikke altid en sikker grund. Den modige betaler ofte en pris for sit mod. Nogen endda en høj pris.

Succes er ikke altid mod. Martin Luther King og Nelson Mandela var modige.  Sådanne personer som tør gå imod strømmen er ofte med til at ændre en kurs. Nogle af disse modige ser ikke forandringen selv, fordi den pris de betaler er så høj, at de helt bliver sat ud af spillet enten koster det dem livet eller også bliver de ødelagt af omstændighederne, som så efter at have ødelagt kilden selv høster æren for det der forandres.

Modige mennesker er på den ene eller anden måde med til at forandre omstændighederne.

Omstændigheder kan ikke ændres uden modstand.

I Bibelen læser vi om overnaturligt mod. Det er Helligånden der fylder et menneskes indre med kraft og styrke. Denne overnaturlige kraft udløser mod som virker helt umenneskeligt.

Det almindelige menneske kan også vise mod i sig selv. Det findes der eksempler på.

Religiøse forandringer er Helligåndens værk.

Mange omstændigheder i samfundet er ændret både ved Helligåndens mod, gennem mennesker; men også i andre former har modet haft betydning for en anderledes fremtid.

Modige soldater har vundet over fjenden. – Systemer og strukturer som mure foran forandringer, så at den almindelige fremgangsmåde forekommer næsten er håbløst.

Stramme strukturer er svære at gøre noget ved.

Modløse mennesker har brug for modet. Det baner en vej ud af det modløse. Modet giver fornyelse til håbet.

Jo, der kan gøres noget ved situationen. Det lykkes bedst hvis du ikke er helt alene. Det er bedst at stå sammen med nogen om samme sag.

Kollektivt mod = gør stærk, fordi der er fælles sammenhold.  Den der besidder mod har styrke.

Mod = personlig egenskab. For nogen er det medfødt, for andre er det oparbejdet. Mod er forbundet med overbevisning. Mod går af og til imod strømmen. Mod løber en risiko. Succes kan her blive til nederlag.

Mange vælger succes med kompromis og gemmer modet væk. Vi vil gerne tilfredsstille alle for at bevare populariteten.

Vi forbinder succes med popularitet. Når vi vælger det ene er vi nødt til at fravælge noget andet. Hvem ved hvad resultatet bliver af det valg der tages?

Forandring fryder siger vi; men i de fleste tilfælde ønsker ingen af os at noget skal forandres. Vi er ikke tilfredse; men alligevel går vi ikke ind for forandringer.

Mod handler stort set om at turde noget. Mod gør det nødvendigt også at tage beslutninger.

Beslutninger kan være ubehagelige. Mod kan betyde alt eller intet. Mod kan også være at ikke gøre noget. Mod er svært at definere. Mod er også at vente.

En med mod kan også komme i tvivl. Derfor er dialog med andre også godt i forbindelse med at tage en beslutning.

Det kræver mod at nyskabe eller udvikle. Nogle bliver forstyrret.

Dialog kan fremme forståelse for forandring.

Modige mennesker kan opfattes som modstridende (kontroversielle) til det bestående.