Hvad er ægte mod?

Hvad er ægte mod?

Der har været en tendens til at mod og styrke er blevet forbundet med at arbejde 50 timer og derover.

Jeg tror at det vil ændre sig i fremtiden. Vi ser alt for mange tilfælde af stress og depressioner i vore dage. Når vi arbejder så meget er vi i risikogruppen; men vi registrerer det ikke altid før det er for sent.

Når vi arbejder i et for højt tempo, med al for mange opgaver slår tiden ikke til og vi glemmer at hvile. Der sker en overbelastning som kan få det hele til at vælte. Der er nogen der har måttet sande det.

Det er en misforståelse at det er modigt og et tegn på styrke at lægge fra land med et alt for stort eller højt tempo.

Der er også opstået en tendens at vi skal følge med strømmen for at være i den rigtige kategori. Jo, vi har da frihed til selv at beslutte; men vi presses ofte af ydre omstændigheder ind i noget vi slet ikke vil. Andres krav til os, andres meninger påvirker os, fordi det forventes, at vi følger og har flertallets beslutninger.

Hvad er rigtigt og hvad er forkert? – Det ligger ligesom i kortene at flertallets mening eller beslutning er det eneste rigtige. Der er ikke plads til et alternativ. Det som ikke stemmer med flertallet er forkert. Det er en vældig ensrettet og fastlåst position at være i. Det er meget godt med et demokrati; men den der med at hvis vi vil være med i gruppen blandt de rigtige, ja, da er der ikke plads til andet end flertallets mening. Vi kan ikke inspirere hinanden når vi alle mener det samme. For nogen kan det være fyringsgrundlag at sige sin mening, for andre kan det være skilsmisse grundlag. Det er undertrykkende, at blive nødt til at bøje af, og begrave sine talenter eller skjule sine egne meninger, på grund af hensyns tagen til andre. Samfundet er et vanskeligt sted at begå sig i.

Historien viser at de mennesker som tør gå imod strømmen, ofte har ændret meget til det bedre, også i samfundsstrukturen. På trods af det er det den offentlige mening der bliver presset ned over hovedet på os.

Hvad er ægte mod?

Det handler om at styrke sit eget indre. Jeg behøver ikke at underlægge mig andres kontrol. Det er ikke udvikling af personligheden, at være tvungen til at gøre noget man ikke vil, når det strider mod ens samvittighed. Hvornår finder vi ud af at det politisk korrekte begrænser vores frihed? Alle samfundsgrupper skal ensrettes efter fælles samfundsnormer.

Gruppen ja endog samfundet forventer kompromisser. – Mennesket tør ikke have sin egen mening eller fremlægge sine egne synspunkter.

Det der sker er at du mister dig selv og dit selvværd. – Du bliver ikke populær hos gruppen, familien eller hos en leder. Det går ud over dine relationer. – Når vi mister os selv og det vi står for, taber vi vore værdier. Vi bliver lette ofre for stress og depression, ja, måske endog angst. Vi kæmper med menneskefrygt og udvikles ikke.

Ingen kan bygge noget op eller skabe noget, udføre sine drømme, visioner når man mister sig selv. Det der sker er at vi trækker hinanden ned, og vi mister alt initiativ og motivation for fremtiden. Ingen skal vurdere sig selv ud fra hvad andre synes. – Du har ret til at tage ansvar og dine synspunkter kan være altafgørende for dine omgivelser.

Alle er vi begrænsede, og der er grænser for hvor meget vi kan spænde buen inden noget går galt. Det er OK at sige fra når det bliver for meget. Det er her vi ofte glemmer at stoppe op.

Du er nødt til at leve i overensstemmelse med dine værdier.

Vi må hjælpe hinanden; men det er ikke altid der er hjælp at hente nogen steder.

Der findes normer i visse kredse som siger: Vil du være med her må du følge spillereglerne.  Du kan blive sat helt ud af spillet, og være ude af stand til at gøre noget som helst. Der kræves faktisk af dig, at hvis du vil være med forventes der passivitet fra din side.

Når du er aktiv og motiveret handler det om at holde fast i din position ellers kommer der en anden og tager din plads. Det er årsagen til at vi presser helt ud til den alleryderste kant.

Samarbejde ville være vejen frem for alle, og ville være det allerbedste for alle indblandede parter.

Vi burde hjælpe hinanden med at være sunde mennesker der både kan tage vare på sig selv og hjælpe andre og stadig yde noget samfundsnyttigt uden at blive nedbrudt og udbrændt.

Det er også at bidrage til samfundet og fællesskabet; selvom vi ind imellem tager et hvil.