Sindsstemninger!

Klik på billedet

Sindsstemninger!

Et sind indeholder mange følelser. En psyke som er skadet, har problemer med følelserne. Et menneske med en sund psyke kan balancere og kontrollere følelserne. Der kan dog være svagheder i psyken som giver os problemer. Sådan er det for os alle. Det er det vi kæmper med igennem livet. Jesus troende får hjælp fra vores himmelske Far. Jesus har sejret på korset for alle vore svagheder. Det er lettere at kæmpe, når det er Gud der kæmper for os. Når Han sætter kraften på forsvinder vores svaghed. Vi bliver sejrvindere.

Vi er forskellige mennesker med forskellig natur; men vi har alle noget at slås med. Sådan er det med alle mennesker. Det hører med i det at være menneske. Jeg har mødt mennesker med temperament. Jeg har også selv i mine unge dage haft et andet temperament end jeg har i dag. Alderen og livsvisdommen er den medvirkende ændring.

Hidsighed kan for mange være et problem. Det skaber utryghed i en relation; når man ikke ved hvornår modparten eksploderer og hvilke følger det får. En mand har udtalt: Jeg bliver så let hidsig og det har ødelagt så meget for mig. Jeg skammer mig over at temperamentet så ofte løber af med mig. Disse ord blev udtalt af en mand, som overhovedet ikke var kristen. Det beviser at skam følelsen også er en del af det at være menneske. Nu står det bare tilbage at få sejr over problemet, og her kommer det guddommelige ind i billedet. Det er ikke bare kropslige sygdomme vi har at slås med som mennesker; nej, vi har også vort indre menneske, som behøver pleje og hjælp. En hidsig person får problemer når der opstår konflikt, for de skal klares af en rolig og fattet person. Derfor er temperament fyldte personer konfliktsky. Hidsige personer kan eksplodere når de er banken, og de skal søge om et lån. Bankmanden kan virke arrogant, og så tænder bomben i det inderste og udløser en eksplosion, så at lånet aflyses. Et andet eksempel kan være at blive konfronteret med skattevæsenet.

Nu skal jo ingen dømme sig selv for hårdt. Vi har alle dårlige sider; men der findes jo også gode sider. – Et fint eksempel er at samtale med mennesker og af den vej blive klogere på noget, fordi vi kan lære noget af hinanden. Det er da en god side af mennesket. En samtale kan foregå over et måltid mad.

Den værste ulykke er at være uproduktiv eller passiv tilskuer til livet. Når samfundet bliver lukket ned, går det ud over de mennesker der er aktive. De føler at de bliver straffet for deres flid. Alle mennesker drømmer om lykken; men må samtidig forholde sig til livets skuffelser og forandringer.

Der er også nogen der tænker: Det er så utrolig trist, at vi en gang skal herfra. Det er en dårlig sindsstemning, som Gud har løsningen på. Tag imod Guds gave Jesus Kristus. Lad Ham bliver din Frelser og Herre, og har du gjort det: Læg trygt dit liv i Faders hænder. Han vil lede dig igennem livet både i dette liv, og i evigheden som er det liv Guds børn skal leve sammen i de himmelske boliger.

Selvrealisering!

Selvrealisering er ødelæggende for fællesskabet.

Det ser ud som ønsket er fællesskab; men det handler alt for meget om mig i fællesskabet, så de andre glider i baggrunden.

Selvrealisering skal være til gavn og glæde, fordel for mig, på de andres bekostning. – Det er roden i selvrealisering.

Et rigtigt fællesskab er et supplement Vi skaber sammen helheden.

Selvrealisering er mig der på andres bekostning skal opnå et resultat som giver mig berøm. Giv og tage princippet sættes over styr.

Opfattelse i en ny kultur som er gammel helt tilbage fra 1968 da der var ungdomsoprør.

Selvrealisering = en forestilling om at man har sit sande ”jeg” gemt inde bag alt det, man er blevet påtvunget gennem sin opdragelse og den kultur man er vokset op i.

Alt det der forhindrer en i at være den, man i virkeligheden er. Man skal frigøre sig fra alle snærende normer. De lægger bånd på mig og da kan jeg forløse mit sande potentiale.

Det handler alt sammen om mig. Alle bliver vi igennem selvrealisering til store omvandrende egoer, der gerne vil udtrykke sig selv af, og blive bekræftet.

Den ekstreme selvrealisering har en meget høj pris. Det fører til meningsløshed, ensomhed, i værste fald selvmord.

Omsorg for andre menneske, selvforglemmelse rummer frihed, når vi hjælper dem der virkelig ønsker det.

Det er svært at hjælpe ofre for selvrealisering, da de er optaget af sig selv, alt for meget vil andres omsorg blive noget de bare udnytter til egen fordel.

Selvrealisering er svær at blive fri af. – Selvrealiserende mennesker er så optaget af at forløse eget potentiale, at de taber muligheden for at være noget for andre mennesker.

De opdager ikke at de rummer større lykke og frisættelse, ved at hjælpe deres næste, end at stå alene på en scene og modtage folks hyldest.

Hvis man er ude af stand til at skamme sig, er man ikke i stand til at lytte til sin samvittighed, og hvis samvittigheden ikke bliver hørt, visner den med tiden.