Kategoriarkiv: Perfektionisme

Perfektionisme – Realistiske forventninger.

 

Perfektionisme

Perfektionisme – Realistiske forventninger.

Vær foran, men accepter at der er meget, du ikke kan overkomme og derfor må sige fra overfor.

Mind dig selv om, at du gør det så godt, du kan.

Husk, at du har et særligt ansvar for, at du ikke går ned med stress. – Det forstås bedst af dem der har været igennem stress nedbrud. – Det vil ikke ske igen. Det er ikke nogen morsom oplevelse.

Det handler om hvile og aktivitet i balance, kost, søvn, motion og meditation.

Emnet er stadig uhyggeligt aktuelt.

Hvad gør man når man har fået stress? – Hvordan undgår man et tilbagefald?

Perfektionisme er en kraftig disponerende faktor for stress. – Stressramte opfordres til at se deres sygdom, som en kærkommen anledning til at aflære perfektionisme.

Stress kommer af overdrevent niveau. En definition af perfektionisme er, at perfektionisme er overdrevent høje standarder for performance, ledsaget af overdrevent kritisk selvevaluering.

Perfektionisme handler ikke kun om, at man ønsker at levere kvalitet. Perfektionisme betyder ofte at ens selvevalueringer kommer ud af trit med virkeligheden og bliver uberettiget hårde, selvom kvaliteten i det, man skal levere på arbejdspladsen sandsynligvis ligger på et fint niveau i forhold til hvad situationen reelt kræver.

For at tage brodden af perfektionisme er følgende sætning god at sige til sig selv, at det ikke er perfekt betyder ikke nødvendigvis, at det er dårligt. Alle opgaver behøver ikke at blive afsluttet, hvis vi på anden vis kan rydde op i vores sind.

Vi må gøre brug af en hjerneskrotbunke, som går ud på at rydde op ved at skrive det ned, der fylder uden at analysere det. Det handler om forebyggelse og forstoppelse i arbejdshukommelsen.

Myter som du skal afvise :

  1. at det tager lige så lang tid at komme tilbage fra stress, som den tid man har været i stress.
  2. at det kun er de skrøbelige og svage, der bliver stressede.
  3. at man ikke må arbejde; når man har stress.
  4. at man ikke må motiveres, når man er stresset.
  5. at stress er farligt.
  6. at man aldrig bliver sig selv igen efter stress.

Man må for alt i verden aldrig give op.

For at overkomme et krav må man yde noget. For at yde noget har vi brug for energi. Denne energi er ikke ubegrænset ressource og når den er opbrugt har man brug for at restituere for at få ny energi.

Der er ikke tale om en fast mængde af energi, for vi skiftevis bruger og fylder op. Vi kan selv påvirke hvor meget energi vi har at bruge af, både i positiv og negativ retning.

Det vi foretager os, og vores livsstil generelt, er en afgørende faktor.

Hukommelsen svækkes; når man har et vist stress niveau.